Mosalas Advertising Group

Demo Reel

خانه مشاوره
DEMO REEL

صفحه اصلی / وبلاگ / برند شخصی و پرسونال برندینگ (Personal Brand)


برند شخصی و پرسونال برندینگ چیست؟


برند سازی شخصی (ساخت برند شخصی) فرآیند ایجاد هویت برند برای یک فرد یا است. همانطور که از نامش پیداست این برند برای خودتان است. در اصل اینگونه برند خود و ارزش‌هایش را به دنیا نشان می‌دهید و اطمینان حاصل می‌کنید که مخاطبین هدف شما و نمادتان را بشناسند و دلیل برتری شما در مقایسه با دیگر رقبا را بدانند. برندسازی شخصی تنها شامل بازاریابی نیست بلکه بازاریاب شما است و هدفش حمایت از خودتان و بیزینس‌تان است تا از سمت مخاطبان و خریداران شناخته و مورد تایید قرار بگیرید.

پرسونال برند شما که همان معرف خودتان است، ترکیب خاصی از مهارت ها، تجربه و شخصیتی که می خواهید دنیا آن را ببیند می‌باشد. و همچنین روایت داستان خودتان و بازتاب عملکرد، رفتار، حرف‌های گفته و ناگفته و نگرش شماست.

شما می‌توانید از پرسونال برند خود برای متمایز کردن خودتان از افراد دیگر استفاده کنید. در صورت انجام درست این کار، می‌توانید برند شخصی خود را به گونه ای که هیچ برند بیزینسی نمی‌تواند با بیزینس‌تان ارتباط دهید.

به طور حرفه ای پرسونال برند شما تصوری است که مردم از شما دارند که می تواند ترکیبی از دیدگاه آنها از شما در زندگی واقعی طوری که رسانه ها شما را به تصویر می‌کشند و برداشت مردم از اطلاعات شما در اینترنت باشد.

شما می‌توانید برند شخصی خود را نادیده بگیرید و بگذارید به طور طبیعی و بی هدف و خارج از کنترل توسعه یابد یا اینکه سعی کنید بر‌ند شخصی شما را به عنوان فردی که می خواهید باشید ترسیم کند.

قبل از وجود اینترنت، پرسونال برند تنها کارت بیزینس ما بود. مگر اینکه در رسانه ها یا به عنوان چهره تبلیغاتی فردی شناخته شده بودید‌‌‌، افراد کمی شما را می‌شناختند. در دنیای دیجیتالی که هر حرکت کوچکی به طور مفصل در شبکه های مجازی مورد بحث قرار می‌گیرد شما کمتر ناشناخته هستید.


ایجاد برند شخصی - گروه تبلیغاتی مثلث
پرسونال برندینگ

تفاوت پرسونال برند و پرسونال برندینگ چیست؟

تعاریف زیادی از «برندسازی شخصی» در اینترنت وجود دارد، اما بسیاری از آنها یا قدیمی هستند، یا جنبه هایی از این تعریف کاملاً با ماهیت یک برند شخصی در تضاد است. (یعنی: تعاریفی که شامل یک گروه یا سازمان می شود.)

ما معتقدیم که برند شخصی و برندسازی شخصی دو اصطلاح متفاوت هستند.

پرسونال برند از طریق فرآیند و استراتژی برندسازی شخصی ایجاد می شود. هدف از تعریف مفاهیم «برند شخصی» و «برندسازی شخصی» در اینجا، ایجاد تعاریف رسمی این دو واژه بر اساس معانی امروزی آنها و جداسازی این دو اصطلاح برای وضوح و دقت بیشتر است.


معنی برند شخصی و برندینگ شخصی

پرسونال برند ادراک یا برداشتی است که به طور گسترده شناخته شده و تا حد زیادی یکسان از یک فرد بر اساس تجربه، تخصص، شایستگی‌ها، اقدامات و یا دستاوردهای او در یک جامعه، صنعت یا به طور کلی بازار است.

ساختن برند شخصی یا پرسونال برندینگ، تلاش آگاهانه و عمدی برای ایجاد و تأثیرگذاری بر ادراک عمومی از یک فرد با قرار دادن آن به عنوان یک مرجع در صنعت خود، ارتقای اعتبار آنها و متمایز کردن خود از رقبا، تا در نهایت پیشرفت شغلی، افزایش دایره نفوذ و تاثیر زیاد داشتن است.


پرسونال برندینگ فرآیند ایجاد هویت برند برای فرد است - گروه تبلیغاتی مثلث
برندسازی شخصی

برندسازی شخصی فرآیند ایجاد هویت برند برای فرد است. همانطور که از نامش پیداست این برند برای شخص است اما بیزینس فرد را هم تحت تاثیر قرار می دهد. در اصل شخص اینگونه برند خود و ارزش‌هایش را به دنیا نشان می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که مخاطبین هدف شخص و نمادش را بشناسند و باعث برتری شخص در مقایسه با دیگر رقبای خود شود. ایجاد برند شخصی تنها شامل بازاریابی نیست و هدفش حمایت از خود شخص و بیزینس‌ او است تا از سمت خریداران و مخاطبان مورد توجه قرار گیرد.

برند شخصی که معرف ما است، ترکیب خاصی از مهارت ها، تجربه و شخصیتی که می خواهیم دنیا آن را ببیند می‌باشد و همچنین روایت داستان خودمان و بازتاب عملکرد، رفتار، حرف‌های گفته و ناگفته و نگرش ما است.

از برند شخصی خود می توانیم برای متمایز کردن خود از افراد عام جامعه استفاده کنیم. در صورت انجام درست این کار، می‌توانیم با بیزینس های دیگر ارتباط برقرار کنیم.

به طور حرفه ای پرسونال برند تصوری است که مردم از ما دارند که می تواند ترکیبی از دیدگاه آنها از ما در زندگی واقعی طوری که رسانه ها ما را به تصویر می‌کشند و برداشت مردم از اطلاعات ما در اینترنت باشد.

همینطور می‌توانید برند شخصی خود را نادیده بگیریم و بگذاریم به طور طبیعی و بی هدف و خارج از کنترل توسعه یابد یا اینکه سعی کنیم برند شخصی ما را به عنوان فردی که می خواهیم باشیم ترسیم کند.


برندینگ شخصی - گروه تبلیغاتی مثلث
ایجاد برند شخصی برای بیزینس موفق

چرا پرسونال برندینگ اهمیت دارد؟


در دوره ای که بازه توجه مردم هر لحظه در حال کوچک تر شدن است نیاز تاثیر گذاری از همیشه مهم تر است و بهترین راه انجام آن ساخت یک هویت برند یکپارچه و فراموش‌نشدنی است.

متاسفانه اکثر صاحبان بیزینس اهمیت برند سازی شخصی را متوجه نمی‌شوند چون که فکر می کنند کاری بیهوده است، اما در حقیقت اگر می‌خواهیم یک بیزینس موفق بسازیم باید یک بر‌ند موفق هم داشته باشیم. افرادی که ما و بیزینس‌مان را می‌شناسند اعتماد بیشتری خواهند کرد و محصولات و خدمات بیشتری خریداری می کنند.


۴ دلیل برای ساختن پرسونال برند


۱. باعث متمایز بودن فرد نسبت به دیگران می‌شود

ایجاد برند شخصی قدرتمند در بازار کار رقابتی، امروزه از همیشه مهمتر است. پرسونال برند نتیجه چیزی است که افراد درباره ما می‌گویند و باعث شهرت ما می‌باشد که برای آینده شغلی بسیار سرنوشت ساز است.

پس چرا پرسونال برندینگ انقدر مهم است؟

در ابتدا، به ما در متمایز شدن از جمعیت کمک می‌کند.

در دوره ای که هر کسی یک مدرک دانشگاهی دارد کافرمایان به دنبال افرادی با ویژگی هایی خاص هستند.


برند شخصی - گروه تبلیغاتی مثلث
پرسونال برندینگ

با ساخت برند شخصی یکپارچه و درست می‌توانیم خود را برای مخاطبان ماندگار کنیم به علاوه برندسازی شخصی قابلیت کسب درآمد بیشتر را هم فراهم می‌کند.

راه های زیادی برای توسعه بر‌ند شخصی وجود دارد اما اول باید خود و چیزی که می‌خواهیم به آن مشهور شویم را درست بشناسیم.

با صرف زمان برای تعیین بر‌ند خود می‌توانید در آینده شغلیتان و فراتر از ان موفق شوید.


۲. منجر به فرصت می‌شود

ما در دنیایی رقابتی زندگی می‌کنیم که هر کسی برای کارها، مشتریان و فرصت های مشابه رقابت می‌کند. داشتن یک پرسونال برند قوی برای متمایز بودن از دیگران ضروری است. بر‌ند شخصی ترکیبی منحصر به فرد از مهارت ها و تجربیاتی است که ما را به کسی که هستیم و تخصصی که داریم تبدیل می‌کند. همان چیزی که ما را خاص و متمایز از دیگران نشان می‌دهد.

ساخت بر‌ند شخصی یک مزیت رقابتی است. دیگران ما و برند‌مان را در هنگام جستجو برای فردی با مهارت ها و تخصص به یاد خواهند داشت. به علاوه یک برند شخصی قدرتمند می‌تواند منجر به فرصت های تازه شود. هنگامی که مردم ببینند که در زمینه خود یک متخصص هستیم آسان تر به ما فرصت همکاری یا کار بر روی پروژه های جدید را می‌دهند.


پرسونال برند - گروه تبلیغاتی مثلث
برندینگ شخصی

۳. مخاطبان به ما بیشتر اعتماد می‌کنند

برند سازی شخصی فرآیند ساخت یک هویت برای خودمان به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی است که شامل ساخت یک ظاهر، پیام و حضور آنلاین و آفلاین مشخص و پایدار می‌باشد. دلایل روانشناسی زیادی وجود دارد که چرا باید روی پرسونال برند خود کار کنیم.

در وهله اول، به جلب اعتماد مخاطبین کمک می‌کند. وقتی که مخاطبان احساس کنند می‌دانند ما چه کسی هستیم و نشانگر چه چیزی هستیم، احتمال آن که به ما اعتماد کنند بیشتر است؛ به این دلیل که احساس می‌کنند در ارتباط با ما قرار دارند.

در این صورت مخاطبان می‌دانند چه انتظاری از ما داشته باشند و می‌دانند که زمینه متخصص ما چه چیزی است. برندسازی شخصی همچنین می‌تواند به متمایز شدن فرد از دیگران کمک کند. در دنیایی که همه سعی می‌کنند مورد توجه قرار بگیرند داشتن یک بر‌ند شخصی تاثیر بسیار زیادی در این زمینه دارد.

در نهایت برند‌شخصی به جلب فرصت های جدید کمک می‌کند. وقتی که کارفرمایان یا کاربران می‌بینند که ما یک پرسونال برند قوی داریم شانس بیشتری وجود دارد که برای پروژه یا کار بعدی خود ما را در نظر بگیرند؛ پس اگر می‌خواهید اعتماد ایجاد کنید، فرصت به دست آورید یا از دیگران متمایز شوید پرسونال برندینگ راه حل آن است.


برندسازی شخصی - گروه تبلیغاتی مثلث
برندسازی شخصی برای برجسته کردن افراد

۴. مردم همیشه در اینترنت ما را بررسی می‌کنند

در عصر دیجیتال پرسونال برندینگ به طرز زیادی اهمیت پیدا کرده است. با وجود شبکه های مجازی و گوگل، پیدا کردن اطلاعات درباره هر چیز و اشخاص به نام با چند کلیک بسیار آسان شده است. در نتیجه اینکه در شبکه های مجازی چگونه به نظر میایم مهم است.

برند سازی شخصی می‌تواند به ما در جهت روایت داستان و معرفی خود به بهترین نحو ممکن کمک کند. همچنین راهی برای متمایز بودن در رقابت است. در دنیایی که هر کسی به وبسایت دسترسی و حضور مجازی دارد برند سازی شخصی می‌تواند به برجسته بودن حضور‌ افراد نسبت به دیگران کمک کند.

برندسازی شخصی همچنین می‌تواند به جلب اطمینان مشتریان احتمالی کمک کند. اگر آنها متوجه شوند ما در زمینه خود یک متخصص هستیم و بر‌ند شخصی استواری داریم احتمال آن بیشتر است که با ما همکاری کنند. در نتیجه ساخت بر‌ند شخصی برای هر کسی که می‌خواهد در دنیای دیجیتال امروزی موفق شود ضروری است.


سخنان پایانی

ساخت برند شخصی می‌تواند به بهبود بیزینس کمک کند. با دنبال کردن ترکیبی از نکات برندسازی شخصی مثل معتبر، پایدار و اجتماعی بودن می‌توانیم احتمال موفقیت در آینده شغلی خود را بیشتر کنیم. می‌دانیم که اجتماعی شدن دشوار به نظر میرسد ولی پاداش آن از دشواری آن بزرگ تر است. با فراهم شدن زمینه دیجیتال می‌توانیم قدرت تاثیر گذاری داشته باشیم.

مطالب مرتبط:

Personal Branding Vs. Business Branding: Overview ,Advantages & Examples

مشاهده نظرها +
بستن نظرها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جدیدترین مطالب وبلاگ
۸:۰۰ ق.ظ

تفاوت بازاریابی و فروش

blog تفاوت بازاریابی و فروش چیست؟ مقایسه فروش و مارکتینگ اگرچه بسیاری از مردم از اصطلاحات فروش و بازاریابی به جای یکدیگر استفاده می کنند، تفاوت....

تفاوت بازاریابی و فروش

blog تفاوت بازاریابی و فروش چیست؟ مقایسه فروش و مارکتینگ اگرچه بسیاری از مردم از اصطلاحات فروش و بازاریابی به جای یکدیگر استفاده می کنند، تفاوت ظریفی بین این دو وجود دارد. هر دو عملکرد قصد دارند درآمد کسب و کار را افزایش دهند، اما روشی که آنها برای انجام این کار تلاش می کنند متفاوت....
۸:۰۰ ق.ظ
۸:۰۰ ق.ظ

برندسازی دیجیتالی (Digital Branding)

blog برندینگ دیجیتالی چیست؟ چه بخواهیم و چه نخواهیم، ​​اینترنت نه تنها به ابزاری مفید برای مشاغل و افراد تبدیل شده است، بلکه به یکی از....

برندسازی دیجیتالی (Digital Branding)

blog برندینگ دیجیتالی چیست؟ چه بخواهیم و چه نخواهیم، ​​اینترنت نه تنها به ابزاری مفید برای مشاغل و افراد تبدیل شده است، بلکه به یکی از ضروریات زندگی روزمره هم تبدیل شده است. بسیاری از مردم در طول روزهای هفته بیشتر زمان خود را به صورت آنلاین سپری می کنند و اینترنت بدون شک مکانی برای....
۸:۰۰ ق.ظ
۸:۰۰ ق.ظ

تبلیغات برند چیست؟ (?What is brand advertising)

blog تبلیغات برند چیست و چگونه کمپین برندینگ را شروع کنیم؟ در بازار رقابتی، به ندرت داشتن یک محصول یا خدمات خوب کافی است. علاوه بر....

تبلیغات برند چیست؟ (?What is brand advertising)

blog تبلیغات برند چیست و چگونه کمپین برندینگ را شروع کنیم؟ در بازار رقابتی، به ندرت داشتن یک محصول یا خدمات خوب کافی است. علاوه بر این، اغلب تبلیغات صرف این کالاها برای ایجاد روابط پایدار با مشتریان کافی نیست. ایجاد هویت برند قوی و استفاده از تبلیغات برند، کلید ایجاد چنین اعتماد و دستیابی به....
۸:۰۰ ق.ظ
۸:۰۰ ق.ظ

اهمیت برندینگ (The Importance Of Branding)

blog اهمیت برندینگ (اهمیت برندسازی) چیست؟ در جواب به این که اهمیت برندینگ در چه چیزی است، باید گفت که، اهمیت برندسازی مهم است زیرا نه....

اهمیت برندینگ (The Importance Of Branding)

blog اهمیت برندینگ (اهمیت برندسازی) چیست؟ در جواب به این که اهمیت برندینگ در چه چیزی است، باید گفت که، اهمیت برندسازی مهم است زیرا نه تنها چیزی است که تاثیر به یاد ماندنی را در مصرف کنندگان ایجاد می کند، بلکه به مشتریان و مخاطبان اجازه می دهد تا بدانند که از بیزینس چه انتظاری....
۸:۰۰ ق.ظ
۸:۰۰ ق.ظ

مراحل برند سازی (Branding Stages)

blog ۶ گام از مراحل برند سازی به دلیل رقابتی که بین بیزینس ها وجود دارد برای متفاوت بودن از بقیه، بیزینس باید منحصر به فرد....

مراحل برند سازی (Branding Stages)

blog ۶ گام از مراحل برند سازی به دلیل رقابتی که بین بیزینس ها وجود دارد برای متفاوت بودن از بقیه، بیزینس باید منحصر به فرد و قابل تشخیص توسط مشتریان باشد. برند قوی چیزی است که پشت هر محصول موفق قرار می گیرد. نظرسنجی جهانی نوآوری محصولات جدید نیلسن کشف کرد که تقریباً ۵۹٪ از....
۸:۰۰ ق.ظ