Mosalas Advertising Group

Demo Reel

خانه مشاوره
DEMO REEL

برچسب: تجربه مشتری

۸:۰۰ ب.ظ

قیف بازاریابی (Marketing Funnel)

blog قیف بازاریابی و قیف تجربه مشتری چیست؟ مراحل و اهمیت انها از مرحله اولی که شخصی با بیزینس آشنا می‌شود تا مرحله خرید، قیف‌های بازاریابی....

قیف بازاریابی (Marketing Funnel)

blog قیف بازاریابی و قیف تجربه مشتری چیست؟ مراحل و اهمیت انها از مرحله اولی که شخصی با بیزینس آشنا می‌شود تا مرحله خرید، قیف‌های بازاریابی مسیرهای تبدیل و فراتر از آن را ترسیم می‌کنند. تجزیه و تحلیل دقیق قیف بازاریابی این امکان را می ­دهد تا ما بدانیم در بیزینس خود چه کاری انجام دهیم....
۸:۰۰ ب.ظ
۹:۰۰ ق.ظ

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت تجربه مشتری (CEM)

blog مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت تجربه مشتری (CEM) چگونه می تواند به بیزینس ما کمک کند؟ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت....

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت تجربه مشتری (CEM)

blog مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت تجربه مشتری (CEM) چگونه می تواند به بیزینس ما کمک کند؟ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت تجربه مشتری (CEM) معمولاً با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و در ظاهر، هر دو نوع نرم‌افزاری هستند که اطلاعات مشتری را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌کنند، به همین....
۹:۰۰ ق.ظ
۹:۰۰ ق.ظ

اهمیت بازاریابی دیجیتال (The Importance Of Digital Marketing)

blog چرا بازاریابی دیجیتال اهمیت دارد؟ بازاریابی دیجیتال جزئی از بیزینس های آنلاین است. بازاریابی دیجیتال به عنوان فاکتوری بسیار حائز اهمیت در بیزینس های امروزی....

اهمیت بازاریابی دیجیتال (The Importance Of Digital Marketing)

blog چرا بازاریابی دیجیتال اهمیت دارد؟ بازاریابی دیجیتال جزئی از بیزینس های آنلاین است. بازاریابی دیجیتال به عنوان فاکتوری بسیار حائز اهمیت در بیزینس های امروزی به حساب می آید و نداشتن فعالیت موثر بازاریابی در آن ها ضعفی جبران ناپذیر در آینده نزدیک بیزینس است. با پیشرفت جوامع و رونق گرفتن کسب و کارهای آنلاین،....
۹:۰۰ ق.ظ